Activitats

Ininiciació a l’espeleologia nivell 2

300,00

Segon nivell del curs d’iniciació a l’espeleologia. L’objectiu d’aquest curs és que l’alumne aprengui a progressar instal·lat per a aconseguir ser totalment autònom en la seva progressió per cavitat, així com acabar de perfeccionar les maniobres de progressió apreses durant el primer nivell d’iniciació. Requereix haver superat el primer nivell d’iniciació.

 

Loading...

Ubicació
A concretar.

Quantitat màxima de persones
10 persones

Durada
34 hores

Que inclou?
Equip d’espeleologia (casc i il·luminació, arnès ventral, arnès de pit, caps d’ancoratge, blocadors, descensor de corrioles, connectors) corda i material de progressió. Documentació del contingut teòric. Aval de la FCE. Tècnic esportiu en espeleologia. Assegurances de danys i responsabilitat civil.

Que haig de portar?
En cada sortida s’especificarà en funció de les necessitats.